Realizácia bleskozodu v Jablonovom – zákazník nemal v základoch zaliatu pásovinu na bleskozvod. Bleskozvod bol vyhotovený pomocou zemniacích tyčí.