Poskytujeme poruchovú službu pre Bratislavský kraj 24/7. Elektrikár NONSTOP na telefóne.

0940 555 343

* Aktuálny platný cenník poruchovej služby klik pre otvorenie

Ponúkamé Vám

Realizáciu Bleskozvodu
Realizáciu Prípojky
Realizáciu Elektroinštalácie
Odstránenie závad po revízií
Revízie elektrozariadení
Vybavenie povolení a projektu

Vedeli ste že

Z Vás nepozná skutočný stav svojej elektroinštalácie

Z Vás nemá revíznu správu na elektroinštaláciu

Z Vás nechráni svoj život prúdovým chráničom