Poskytujeme poruchovú službu pre Bratislavský kraj 24/7. Elektrikár NONSTOP na telefóne.

0940 555 343

* Aktuálny platný cenník poruchovej služby klik pre otvorenie

Ponúkamé Vám

Realizáciu Bleskozvodu
Realizáciu Elektroinštalácie
Vypracovanie projektovej dokumentácie
Revízie elektrozariadení
Búracie a drobné stavebné práce
Odstránenie závad po revízií

Vedeli ste že

Z Vás nepozná skutočný stav svojej elektroinštalácie a bleskozvodu

Z Vás nemá revíznu správu na elektroinštaláciu a bleskozvod

Z Vás nechráni svoj život prúdovým chráničom