Výmena spínacích hodín pre osvetlenie terasy kaviarne a osvetlenia reklamy. Staré mechanické hodiny boli vymenené za digitálne s možnosťou ovládanie cez Smartphone. Avana Cafe – Stupava.