Zákazník mal problém so starými ističmi, ktoré pri skrate ostali zaseknuté v polovici. Jednoducho už 60 ročné ističe neplnili svoju funkčnosť. Majiteľ pristúpil k dočasnému riešeniu – výmene rozvodnej skrine. Keďže celá inštalácia je stará zvažuje kompletnú výmenu elektrickej sústavy. Je na Vás ako sa k Vašej elektroinštalácií postavíte Vy.