Zákazník si objednal firmu na rekonštrukciu bytu. Firma mu ponúkla aj vyhotovenie elektroinštalácie ich “ elektrikárom „. Bohužiaľ ten pán elektrikár nemal základné znalosti z oblasti elektroinštalácií. Pozrite si sami, čo pán elektrikár vyviedol. Byt bol kompletne zrekonštruovaný. Prvá až štvrtá foto je od firmy, ktorá robila rekonštrukciu. Takto podľa nich vyzerá hotový rozvádzač a zasekané vodiče v stene. V rozvádzači nebola použitá prepäťová ochrana, prúdový chránič, hlavný vypínač. Zle boli nastavené hodnoty ističov namiesto 16A boli 20A. Prívodný vodič do bytu bol použitý zlý priemer vodiča. Z našej strany bolo nutné kompletne vymeniť rozvodnú skriňu, natiahnuť nový prívodný vodič, zasekať káble a vystaviť revíznu správu. Nie vždy jedna firma vie všetko ! Treba to brať na vedomie.