Zákazník mal prerobenú elektroinštaláciu na meď od roku 2009, ktorá ale nespĺňala súčasné STN normy. Aby mal plné krytie aj pre poisťovňu bola elektroinštalácia prerobená s TN-C ( stará inštalácia ) na TN-S ( súčasná elektroinštalácia ). Prebehla komplet výmena bytového rozvádzača + kontrola a výmena zásuviek a vypínačov a následné premeranie elektrosiete  a vydanie revíznej správy. Prvá fotka je rozvádzač pred výmenou a druhá je po výmene elektrorozvádzača. Majiteľ má momentálne elektroinštaláciu v poriadku a poisťovňa mu v prípade poistnej udalosti musí plniť poistné plnenie. Je na Vás ako sa k Vašej elektroinštalácií postavíte Vy.