Ako je to s poistením bytu voči vyhoreniu?

Potrebujem ja vôbec Revíznu správu?“

…. Áno. Žiadna poisťovňa neprikazuje mať revíznu správu, ale pokiaľ nastane situácia poistného plnenia, je možné že si tento doklad vyžiada. Tým pádom sa vám nevráti nič z vašej škody.

Pripravujeme pre Vás video s vyjadrením poisťovne k revíznej správe, už čoskoro !


Vyjadrenie poisťovne Alianz : ( článok nájdete aj na ich webe )

Revízie sú nutnosťou

Allianz – Slovenská poisťovňa skúma pri šetrení takýchto škodových udalostí predovšetkým príčinu vzniku požiaru, rozsah vzniknutej škody a či boli dodržané technické normy upravujúce požiadavky protipožiarnej bezpečnosti. V prípade, že pravdepodobnou príčinou požiaru bola technická chyba na niektorom zo zariadení umiestnených v nehnuteľnosti, poisťovňa žiada revízne správy od takéhoto zariadenia v rámci šetrenia nároku na poistné plnenie.

Varovaním pre majiteľov by mala byť skutočnosť, že poisťovňa môže poistné plnenie primerane znížiť v súlade so všeobecnými a osobitnými poistnými podmienkami poistenia. A to v prípade, pokiaľ neboli dodržané technické normy upravujúce požiadavky požiarnej bezpečnosti a ďalšie predpisy, pričom zistené porušenia právnych predpisov mali vplyv na vznik alebo rozsah požiaru.


Zaujímavý článok je tak isto na portáli webnoviny.sk odkiaľ sme čerpali tento článok :

Všetko čo potrebujete vedieť o poistení bývania

BRATISLAVA 27. apríla (WBN/PR) – Každý z nás potrebuje strechu nad hlavou. Na to, aby sme si ju mohli dovoliť, často vynakladáme veľa energie a financií. Preto je dôležité si svoj domov čo najlepšie chrániť, napríklad v prípade poistenia. Mať poistku avšak ešte neznamená, že nás v prípade nešťastia spasí.

Na začiatok je potrebné povedať, prečo je poistenie nehnuteľnosti potrebné. V prípade vzniku akejkoľvek škody na príbytku musí nepoistený použiť veľkú čiastku vlastných financií, a to naraz. Naopak, poistený čerpá pri vzniku škôd peniaze zo svojej poistky. Najčastejšou škodou na nehnuteľnosti, a tak i príčinou poistných udalostí, je na Slovensku voda v podobe záplav, povodní či vytopenia. Po vode nasleduje ďalší živel, oheň. Každoročne zasahujú hasiči pri tisíckach požiaroch, pričom požiare rodinných domov a bytov pravidelne obsadzujú popredné priečky. Ak sa preto rozhodnete nenechať svoj domov napospas všetkým možným nástrahám a uzavriete poistenie domu lebo bytu, sú veci, o ktorých by ste mali vedieť.

POISTENIE DOMU A DOMÁCNOSTI NIE JE TO ISTÉ

Myslíte si, že ak máte poistený dom, máte poistené aj veci v ňom? Nie, poistenie nehnuteľnosti a domácnosti sú dve rôzne poistenia. Poistenie domácnosti kryje škody na zariadení domácnosti, teda na hnuteľných veciach, ktoré sa vo vnútri nachádzajú. Poistenie nehnuteľnosti kryje naopak škody spôsobené na nehnuteľnosti, či už je to byt, dom, nebytový priestor alebo rekreačný objekt.

VŠÍMAJTE SI LIMITY POISTKY A AKTUALIZUJTE JU

Limity sú dôležitou súčasťou poistiek. Ak máte napríklad na poistení zariadenia limit 10 000 eur, ale škoda bude vyššia, dostanete maximálne 10 000 eur. Výška poistenia by mala preto zodpovedať hodnote vášho domu alebo bytu. Poistnú zmluvu na dom alebo byt treba aktualizovať po každej zmene hodnoty majetku. Ide napríklad o rekonštrukcie alebo nákup drahšieho zariadenia. V prípade, že zmluvu neaktualizujete, plnenie bude krátené o toľko percent o koľko percent je podpoistená nehnuteľnosť. Ďalším takýmto prípadom sú zmeny cien nehnuteľností. Dom, ktorý mal cenu 100 000 korún môže mať dnes hodnotu 100 000 eur. Ak dôjde k poistnej udalosti a vy máte starú zmluvu, dostanete najviac 3 320 eur (teda 100 000 korún).

STARAJTE SA A KONTROLUJTE

Ako poistený ste povinný riadne sa starať o poistené veci. Musíte zabezpečiť pravidelnú, prípadne predpísanú údržbu a kontrolu a používať ich podľa návodu na účel, ktorý výrobca určil. Taktiež nesmiete porušovať povinnosti, ktoré sú vám platnou legislatívou uložené. Ak máte v dome alarm alebo bezpečnostný systém, musíte si ich dať skontrolovať každé dva roky. V opačnom prípade vám hrozí, že pri krádeži vám poisťovňa kráti poistné plnenie, resp. vám nevyplatí nič. Ste povinný poskytnúť poisťovni súčinnosť, ktorá je potrebná na zistenie príčiny a výšky škody a doložiť všetky doklady vyžiadané poisťovňou.

NEZABÚDAJTE NA REVÍZNE SPRÁVY

Odkladáte si revízne správy od elektriny a plynu? Ak chcete, aby vám poisťovňa preplatila škodu, musíte ich mať. V prípade požiaru si ich poisťovňa vyžiada a ak ich nemáte, buď vám nepreplatí nič, alebo len čiastku z poistnej sumy.

KTORÉ KONTROLY BY STE NEMALI ZANEDBAŤ

Komín – odporúča sa kontrolovať každé 4 mesiace pri vykurovaní tuhým alebo kvapalným palivom, každých 6 mesiacov pri vykurovaní plynom v komíne bez vložky, raz ročne pri vykurovaní plynom v komíne s vložkou, raz za dva roky v dočasne využívaných stavbách.

Kotol a iné plynové zariadenia – plynové kotly, plynové kachle, gamatky, plynové ohrievače vody, plynové sporáky. Pre všetky spomenuté zariadenia do výkonu 500kW je potrebné vykonať odbornú prehliadku a údržbu raz ročne. Navyše je povinná každé 3 roky odborná skúška. Aj odbornú prehliadku (tzv. revíziu) ako aj odbornú skúšku vykonáva revízny technik. Niektorí výrobcovia kotlov ponúkajú predĺženú záruku na svoje produkty (napr. 5 rokov).

Elektrické rozvody – vykonávajú sa v 2 až 5 ročných intervaloch.

Zdroj : Odkaz na originál článku